Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matematika

Matematika (z řeckého μαθηματικός (mathematikós) = milující poznání; μάθημα (máthema) = věda, vědění, poznání) je věda zabývající se z formálního hlediska kvantitou, strukturou, prostorem a změnou. Matematika je též popisována jako disciplína, jež se zabývá vytvářením abstraktních entit a vyhledáváním zákonitých vztahů mezi nimi.

Charakteristickou vlastností matematiky je její důraz na absolutní přesnost metod a nezpochybnitelnost výsledků. Tyto vlastnosti, které matematiku odlišují od všech ostatních vědních disciplín, mají původ již v antickém Řecku. Nejstarším dochovaným příkladem tohoto přístupu je kniha řeckého matematika Euklida Základy pocházející z 4. století př. n. l.

Široké veřejnosti je známa tzv. elementární matematika, která se zabývá operováním s čísly, řešením praktických úloh, jednoduchých rovnic a popisem základních geometrických objektů. Ve fyzice, informatice, chemii, ekonomii a dalších oborech se často využívají výsledky aplikované matematiky, která je také těmito obory zpětně ovlivňována. Tzv. čistá matematika se zabývá pouze vysoce abstraktními pojmy, jejichž definování není přímo motivováno praktickým užitkem v reálném světě. Některé obory čisté matematiky se nacházejí na pomezí s logikou či filozofií.

Převzato z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Matematika

Toto jsou podpůrné matematické stránky

Množiny - operace, intervaly

Cabri geometrie - pohrajte si s krychličkami

Kombinatorika letem světem, Kombinatorika,

Kombinatorika II

Příklad užití pravděpodobnosti

Kvadratické funkce, Goniometrie a trigonometrie,

Matematické tabulky

http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/E31E9CF0FFCBD249C1256FAC004CA796?OpenDocument&cast=1